Tukilinja-säätiön toimintakertomus

Tukilinja-säätiön tarkoituksena on vammaisten ja pitkäaikaisesti toimintarajoitteisten henkilöiden yhdenvertaisuuden ja tasavertaisten toimintamahdollisuuksien edistäminen. Alta löydät poimintoja vuoden 2019 toimintakertomuksesta.

Lue toimintakertomus

Tukitoiminta 2019

Tällä toimintakaudella säätiön tukitoiminnan toteuttamisesta vastaava toimielin Tukilinjafoorumi teki 907 myönteistä tukipäätöstä. Siihen sisältyvät myös ne apurahat, joissa päätökset valmisteltiin yhteistyössä toisen vammaisalan yhteisön kanssa. Vuoden 2019 aikana saapui yli 1500 apurahahakemusta, mikä on enemmän kuin kertaakaan aikaisemmin.

907 myönteistä tukipäätöstä
862 myönnettyä apurahaa yksityishenkilöille
45 myönnettyä apurahaa yhteisöille

Apurahojen määrä

Toimintakaudella 2019 Tukilinja-säätiö myönsi apurahoja 714 545 eurolla eli kuukausittain noin
59 545 eurolla. Vuoden aikana maksettiin tukena yhteensä 677 840 euroa.

Apurahojen kohteet

Apurahat myönnettiin seuraaviin tarkoituksiin: harrastamisen tukemiseen (34 %), koulutukseen (27 %), aktiivisen elämän tukemiseen (24 %), työllistymiseen (11 %) ja kuntoutukseen (4 %).

Tuki viedään perille

Tukilinja-säätiön tuki myönnetään mahdollisimman tehokkaasti siten, että se kohdistuu suoraan tuetusta toiminnasta aiheutuviin kuluihin tai tarvittavan apuvälineen hankintaan. Siksi suurin osa tuesta toimitetaan perille laskutuslupien muodossa.

Tilanteessa, jossa apuvälineen valinta ja hankkiminen on toimintarajoitteen vuoksi saajalle haasteellista, säätiön työntekijät valitsevat ja hankkivat apuvälineet  – etenkin tietotekniset laitteet – heidän puolestaan. Tarvittaessa väline toimitetaan kotiin asti.

Säätiössä työskentelee neljä tukitoiminnan työntekijää. He käsittelevät jokaisen saapuneen  hakemuksen (vuonna 2019 noin noin 1500 kpl) yksilöllisesti ja huolehtivat siitä, että hakija saa juuri oikeanlaisen tuen tai apuvälineen. Heidän tehtäviinsä kuuluu myös neuvoa hakijoita toimintarajoitteisille henkilöille yhteiskunnassa tarjolla olevista palveluista ja tukitoimista. Näin he saavat julkiseltakin taholta ne palvelut, joihin ovat oikeutettuja.

Laajaa ja kannustavaa tukea

Tukilinja-säätiö on Suomessa ainoa vammaisalan toimija, joka suuntaa tukensa kaikille tuen tarpeessa oleville vammaisille ja pitkäaikaisesti toimintarajoitteisille henkilöille – diagnoosista ja iästä riippumatta. Moni tuen hakija on sirpaleisen tukijärjestelmän väliinputoaja. Tukilinja paikkaa yhteiskunnan turvaverkon aukkoja.

Tuen tavoitteena on edistää osallistumista ja osallisuutta: toimintarajoitteisten ihmisten koulutusta, ammatillista kuntoutumista sekä sijoittumista työelämään tai muuhun yhteiskunnallisesti ja henkilökohtaisesti rakentavaan toimintaan.