Tukilinja-säätiön toimintakertomus

Tukilinja-säätiön tarkoituksena on vammaisten ja pitkäaikaisesti toimintarajoitteisten henkilöiden yhdenvertaisuuden ja tasavertaisten toimintamahdollisuuksien edistäminen. Alta löydät poimintoja vuoden 2020 toimintakertomuksesta.

Lue toimintakertomus

Tukitoiminta 2020

Toimintakaudella säätiölle saapui yli 1500 apurahahakemusta ja säätiön tukitoiminnan toteuttamisesta vastaava toimielin Tukilinjafoorumi teki 858 myönteistä tukipäätöstä. Yksityishenkilöille myönnettiin 820 apurahaa ja yhteisöille 38 apurahaa. Lukuun sisältyvät myös ne apurahat, joissa päätökset valmisteltiin yhteistyössä toisen vammaisalan yhteisön kanssa.

858 myönteistä tukipäätöstä
820 myönnettyä apurahaa yksityishenkilöille
38 myönnettyä apurahaa yhteisöille

Apurahojen määrä

Toimintakaudella 2020 Tukilinja-säätiö myönsi apurahoja 637 000 eurolla eli kuukausittain noin
53 000 eurolla.

Apurahojen kohteet

Apurahat myönnettiin seuraaviin tarkoituksiin: harrastamisen tukemiseen (39 %), koulutukseen (20 %), aktiivisen elämän tukemiseen (31 %), työllistymiseen (7 %) ja kuntoutukseen (3 %).

Tuki viedään perille

Tukilinja-säätiön tuki myönnetään mahdollisimman tehokkaasti siten, että se kohdistuu suoraan tuetusta toiminnasta aiheutuviin kuluihin tai tarvittavan apuvälineen hankintaan. Siksi suurin osa tuesta toimitetaan perille laskutuslupien muodossa.

Tilanteessa, jossa apuvälineen valinta ja hankkiminen on toimintarajoitteen vuoksi saajalle haasteellista, säätiön työntekijät valitsevat ja hankkivat apuvälineet  – etenkin tietotekniset laitteet – heidän puolestaan. Tarvittaessa väline toimitetaan kotiin asti.

Säätiössä työskentelee neljä tukitoiminnan työntekijää. He käsittelevät jokaisen saapuneen  hakemuksen (vuonna 2020 noin noin 1500 kpl) yksilöllisesti ja huolehtivat siitä, että hakija saa juuri oikeanlaisen tuen tai apuvälineen. Heidän tehtäviinsä kuuluu myös neuvoa hakijoita toimintarajoitteisille henkilöille yhteiskunnassa tarjolla olevista palveluista ja tukitoimista. Näin he saavat julkiseltakin taholta ne palvelut, joihin ovat oikeutettuja.

Laajaa ja kannustavaa tukea

Tukilinja-säätiö on Suomessa ainoa vammaisalan toimija, joka suuntaa tukensa kaikille tuen tarpeessa oleville vammaisille ja pitkäaikaisesti toimintarajoitteisille henkilöille – diagnoosista ja iästä riippumatta. Moni tuen hakija on sirpaleisen tukijärjestelmän väliinputoaja. Tukilinja paikkaa yhteiskunnan turvaverkon aukkoja.

Tuen tavoitteena on edistää osallistumista ja osallisuutta: toimintarajoitteisten ihmisten koulutusta, ammatillista kuntoutumista sekä sijoittumista työelämään tai muuhun yhteiskunnallisesti ja henkilökohtaisesti rakentavaan toimintaan.