Tietoa Tukilinjasta

Tukea ja vaikuttamista

Vammaisten koulutuksen ja työllistymisen tuki (VKTT) ry on pieni asiantuntijaorganisaatio, joka julkaisee vammaisalan erityisaikakauslehti Tukilinjaa. Huhtikuusta 2018 alkaen tuki on jaettu VKTT ry:n vuonna 2017 perustaman Tukilinja-säätiön kautta.

Tukilinjan apurahoja ei kohdisteta millekään vammaryhmälle erikseen, vaan kaikki pitkäaikaisesti toimintarajoitteiset henkilöt ja heitä edustavat yhteisöt voivat hakea sitä. Osa tuesta jaetaan yhteistyössä muiden vammaisalan toimijoiden kanssa. Lisätietoa Tukilinjan tukitoiminnasta löytyy osiosta Apurahat.

10,8 miljoonaa euroa jaettu apurahoina 1996-2019
59 600 euroa apurahoja kuukausittain (2019)
Tukilinja Tietoa ja tukea vuodesta 1996

Tavoitteena työllistyminen

Miksi Tukilinja tukee juuri koulutusta ja työllistymistä? Työyhteisöön kuuluminen ja palkkatyön turvaama elintaso tuovat lisää elämänlaatua ja hyvinvointia myös vammaisille ja pitkäaikaisesti toimintarajoitteisille ihmisille. Ne, jotka eivät pysty työelämään osallistumaan, elävät usein lähellä köyhyysrajaa tai sen alittavien tulojen varassa. Työstä on muutakin hyötyä kuin parempi toimeentulo: aktiivinen ja toiminnallinen elämä vähentää tutkitusti sosiaalisten tulonsiirtojen tarvetta. Entistä laajempi työllistyminen hyödyttää siis paitsi vammaisia ihmisiä, myös monella tavalla koko yhteiskuntaa.

Kouluttautuminen ei hyödytä pelkästään työmarkkinoille pyrkiviä. Mikäli toimintarajoite tai terveydentila estää palkkatyöhön sitoutumisen, voi aktiivista elämää viettää myös toimimalla harrastusyhteisöissä, muissa lähiyhteisöissä ja kolmannella sektorilla. Moni vammainen tekee vapaaehtoispohjalta yhteiskuntaa hyödyttävää työtä ja pitää samalla yllä omaa jaksamistaan ja mielenvireyttään. Tällaisen aktiivisen elämänmuodon myötä myös kuntoutuminen työmarkkinoille on usein ajan mittaan mahdollista.

Koulutus on varmin tie työllistyä, ja varsinkin toimintarajoitteisen työnhakijan työnsaannissa se on avainasemassa. Työnantajien asenteet eivät edelleenkään suosi vammaisten tai pitkäaikaissairaiden ihmisten työllistymistä, joten työnhakijan on kyettävä vakuuttamaan rekrytoija kyvyistään.

Lähtökohdat vammaisten ihmisten työllistymiselle ovat sinänsä hyvät: Joka kolmannen vammaisen suomalaisen työkyky on erinomainen tai hyvä, ja yli puolella se on kohtalainen. Useimmat työikäiset vammaiset ihmiset haluaisivat tehdä työtä ainakin osa-aikaisesti. Työnhakijaksi ilmoittautuminen on viime vuosina ollut mahdollista myös työkyvyttömyys- tai kansaneläkkeellä oleville.

Silti vammaisten työllistymisaste ei ole parantunut: vain noin 17–20 prosenttia työikäisistä vammaisista ihmisistä on Suomessa palkkatyössä. Näin ei tarvitsisi olla. Esimerkiksi Tanskassa, Itävallassa, Saksassa ja Belgiassa työllistymisaste on noin 60 %. Pystymme kyllä samaan, jos haluamme.

Tukilinja mukana muutoksessa

Yhteiskunnallisen tasa-arvon esteinä ovat ennen kaikkea tietämättömyydestä johtuvat ennakkoluulot sekä työmarkkinoiden ja sosiaalisten tukijärjestelmien huono yhteensopivuus.  Seuraamme Tukilinja-lehdessä yhteiskunnallista muutosta ja nostamme esiin vaikuttamisen mahdollisuuksia. Kerromme myös vammaisalan uusista tuulista ja toimintamalleista. Lehden avulla pysyt kartalla!

Apurahojen muodossa annamme tarvittavan tuen niille, jotka haluavat elämässä eteenpäin. Lehdestä näet aina viimeisimmät apurahan saajat ja voit vakuuttua siitä, että tukesi menee perille.