Usein kysytyt kysymykset

Alta löydät vastauksia apurahojen hakemisessa esiin nousseisiin kysymyksiin. Kysymykset ovat siinä järjestyksessä, jossa ne tukea hakiessa nousevat esiin.  Jos et löydä vastausta omaan kysymykseesi, ota yhteys tukitoimintaan.

Mihin tukea myönnetään?
Hakemuksen lähettäminen
Tulot
Suositukset
Lisäselvityspyyntö
Tukipäätösten tekeminen
Myönnetyn tuen vastaanotto
Haastattelupyyntö Tukilinja-lehdestä
Myönnetyn välineen huolto
Toimintavälineen palauttaminen
Uudelleen hakeminen

Mihin tukea myönnetään?

Rahat ovat loppu, ja vuokra pitäisi maksaa. Voinko hakea Tukilinjalta tukea?

Tukilinja ei myönnä tukea yleisiin elinkustannuksiin, kuten asumiseen, kodin tarvikkeisiin tai ruokakustannuksiin. Kannattaa kääntyä Kelan puoleen, mikäli sinulla on tuen tarvetta tällaisissa asioissa.

Haluaisin lähteä lomamatkalle. Voinko hakea siihen tukea?

Tukilinja ei tue tavanomaisia lomamatkoja. Kun matkasi peruste on pelkästään virkistysloma, tutustu sosiaalisin perustein tuettuihin kotimaan lomavaihtoehtoihin. Linkki lomajärjestöjen sivuille.

Haluan lähteä opinto/kilpaurheilu/työ -matkalle. Voinko hakea siihen tukea?

Tukilinja voi tukea toimintarajoitteisten, vähävaraisten yksityishenkilöiden matkoja, jos matka liittyy opintoihin, kilpaurheiluun tai tukee työllistymistä. Tukea myönnetään pääsääntöisesti kuluihin, jotka aiheutuvat toimintarajoitteesta ja joista hänen on vaikea suoriutua.
Ryhmämatkoihin voidaan myöntää tukea toimintarajoitteisten henkilöiden matkakulujen omavastuuosuuksien pienentämiseen. Tällaisia ryhmämatkoja voivat olla esimerkiksi erityisluokkien luokkaretket ja muut opintopainotteiset matkat.

Kuinka suuria apurahoja yksityishenkilöille myönnetään?

Henkilökohtaisten apurahojen summa vaihtelee 100 eurosta 4 999 euroon. Maksimisumman ylittävästä tuesta yksityishenkilö joutuisi maksamaan lahjaveron. Käytännössä tukisummat ovat usein maksimisummaa pienempiä. Syitä on useita: Tukea myönnettäessä etusija annetaan tukitoiminnan painopisteitä vastaaville hakukohteille. Käsittelyyn vaikuttaa myös se, miten hakukohdetta on perusteltu, ja millaiset mahdollisuudet hakijalla on itse hankintaa rahoittaa. Omat rajansa asettaa myös tukivarojen rajallisuus.
Myönteinen tukipäätös voi näistä syistä olla myös osittainen, eli tuen saajalle myönnetään isompaan hankintaan osa-apuraha tai tukea myönnetään vain osaan hänen hakemistaan kohteista.

Voinko hakea tukea lääketieteellisen hoidon, terapian tai hoitovälineen kustannuksiin?

Tukilinja ei myönnä tukea sairauden hoitokuluihin eikä terapiakuluihin. Apurahaa ei myönnetä myöskään julkisin varoin kustannetun hoidon tai kuntoutuksen omavastuuosuuksiin.

Voiko asuntolan ohjaaja tai oppilaitoksen opettaja hakea ryhmälle it-laitteita tai muita välineitä pelkästään harrastusryhmässä/opinnoissa käytettäviksi?

Ei voi, Tukilinja ei tue asuntoloita tai oppilaitoksia. Laitteet haetaan aina yksilöllisin perustein ja ne jäävät hakijan omistukseen. Vain jos hakeva yhteisö on kolmannen sektorin pienimuotoinen toimija, voidaan hakemus ottaa käsittelyyn.

Voinko hakea tukea jo ostamaani välineeseen tai maksamiini kuluihin?

Tukea ei pääsääntöisesti myönnetä takautuvasti. Sitä ei siis myönnetä jo hankittuihin välineisiin tai jo maksettuihin tai syntyneisiin kuluihin.

Voinko hakea apurahaa älypuhelimen hankintaan?

Tukilinja voi myöntää apurahan älypuhelimen hankintaan silloin kun sen käyttö vastaa tietokoneen käyttöä. Pääsääntöisesti tukea myönnetään yhden tietoteknisen laitteen hankintaan.

Myöntääkö Tukilinja ammattitutkintostipendejä opiskelijoille, joilla ei täyty koulutusrahaston/työllisyysrahaston stipendiin vaadittava 5 vuoden työhistoria?

Tukilinja ei enää myönnä ammattitutkintostipendejä. Tukilinjan ammattitutkintostipendi lakkautettiin vuoden 2018 lopussa. Syynä on erillisen näyttötutkinnon poistuminen ammattitutkintojärjestelmän yhtenäistyessä. Näyttötutkinnon suorittaneille myönnettiin ammattitutkintostipendi niin pitkään kuin näyttötutkintoa pystyi entisillä perusteilla suorittaa.
Ennen 1.1.2018 ammatillisen tutkinnon on voinut suorittaa ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 631/1998 mukaisena näyttötutkintona. Tukilinjan ammattitutkintostipendiä myönnettiin opiskelijoille, jotka olivat suorittaneet näyttötutkinnon kaikki osat 31.12.2017 mennessä. Stipendiä pystyi hakemaan Tukilinjasta vielä vuoden ajan tutkinnon päiväyksestä.

Hakemuksen lähettäminen

Milloin hakemuksen voi lähettää?

Hakemuksia otetaan vastaan jatkuvasti ympäri vuoden ja ne käsitellään saapumisjärjestyksessä. Poikkeuksena ovat yhteistyössä myönnettävät vammaistutkimusapurahat sekä urheiluharrastajien Startti-stipendit. Molempiin on vuosittaiset hakuajat ja niitä haetaan yhteistyötahojen kautta.

Voinko tuoda hakemuksen henkilökohtaisesti?

Tukilinjan tukitoiminnalla ei ole asiakasvastaanottoa. Hakemuksen voi halutessaan tuoda toimistomme (Hermannin rantatie 12 B, 00580 Helsinki)  postiluukkuun.

Voinko lähettää hakemuksen myös sähköpostitse?

Hakemuksen voi täyttää Tukilinjan nettisivuilta löytyvällä sähköisellä lomakkeella. Sen voi sieltä myös tulostaa ja lähettää liitteineen postitse tai sähköpostitse. Jos haluat käyttää sähköpostia, voit joko kirjoittaa hakemuksessa kysytyt tiedot sähköpostiviestiisi tai skannata tulostamasi ja täyttämäsi hakemuksen viestin liitteeksi. Muista tällöin kertoa hakemuksen vapaissa tekstikentissä pyydetyt taustatiedot sähköpostiviestissäsi tai kirjoita niistä erillinen liite.

Voit lähettää hakemuksen edelleen myös käsin kirjoitettuna kirjeenä. Muista kuitenkin kertoa siinäkin kaikki hakemuslomakkeessa mainitut tiedot.

Jos lähetät tai asiantuntija lähettää meille hakemukseesi liitteitä jälkikäteen, varmista että olet lähettänyt varsinaisen hakemuksesi ennen liitteiden lähettämistä. Muista myös mainita hakemuksessasi, että toimitat liitteet myöhemmin.
Postiosoite: Tukilinja / apurahat, Hermannin rantatie 12 B, 00580 Helsinki
Sähköpostiosoite: 

Voinko lähettää valokuvat tarvittavista asiakirjoista, kun käytössäni ei ole skanneria?

Kyllä voitte. Asiakirjat tulisi kuvata siten, että jokainen asiakirjan sivu kuvataan erikseen (1 sivu = 1 kuva). Koko asiakirjan sivun tunnisteineen tulee näkyä kuvassa. Kuvien laadun tulee olla sellainen, että teksti on niistä helposti luettavissa.

Onko sähköisen hakulomakkeen kautta turvallista lähettää henkilötietoja ja asiakirjoja?

Nettisivuillamme käytetään WordPress-alustan tietoturvaohjelmistoa, jota päivitetään säännöllisesti. Sivusto on myös SSL-suojattu.

Tulot

Miksi tarvitsette tulotietoni?

Tukilinjan henkilökohtainen tuki on tarkoitettu henkilöille, joilla on taloudellisia vaikeuksia. Taloudellinen tilanne käy parhaiten ilmi esitäytetystä veroilmoituksesta ja verotuspäätöksestä. Niistä löytyvät tarkat tulo- ja varallisuustiedot. Molemmista tarvitaan kopio hakemuksen liitteeksi.

Mikäli tuloissasi on tapahtunut viimeksi toimitetun verotuksen jälkeen muutoksia, liitä hakemukseesi myös tositteet tämänhetkisistä kuukausituloistasi.

Mikäli saat toimeentulotukea, voit lähettää tulotietona tuoreimman toimeentulotukipäätöksen.

Mistä löydän tarvittavat veroasiakirjat?

Verohallinto toimittaa keväisin postitse kotiin tai/ja OmaVero-palveluun jokaiselle täysi-ikäiselle henkilölle esitäytetyn veroilmoituksen ja verotuspäätöksen. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan kopio molemmista.
Katso esimerkkikuvat tarvittavista veroasiakirjoista.

Mikä on vähävaraisuuden raja?

Noudatamme suuntaa-antavina tulorajoina Tilastokeskuksen pienituloisuuden rajoja.
Linkki Tilastokeskuksen sivuille

Suositukset

Miksi tarvitsette asiantuntijan suosituksen?

Tukilinjafoorumi ei haastattele hakijoita vaan tekee apurahapäätökset hakijan tilanteen tuntevien asiantuntijoiden suositusten perusteella. Asiantuntija vakuuttaa omalla lausunnollaan sen, että hakija tarvitsee haettua toimintaa tai apuvälinettä. Hän ottaa myös vastuun siitä, että kyseinen tuote tai palvelu edistää hakijan toimintakykyä ja toimintamahdollisuuksia.

Kuka voisi olla sopiva asiantuntija / suosittelija?

Asiantuntijaksi sopii henkilö, joka ammatillisessa työroolissaan tuntee hakijan ja tämän tilanteen tai toimintakyvyn. Asiantuntijana voi toimia esimerkiksi hakijaa hoitava toiminta-, puhe- tai fysioterapeutti, psykologi tai kuntoutusohjaaja. Jos läheisin tukikontakti on sosiaalityöntekijä tai -ohjaaja, hänenkin suosituksensa käy. Mikäli kyseessä on apuraha työllistymiseen, opiskeluun tai harrastamiseen, voi suosittelijana olla esimerkiksi työvalmentaja, opettaja, harrastusohjaaja tai lajivalmentaja. Vapaaehtoistyössä suosittelijana voi olla esimerkiksi yhdistyksen hallituksen jäsen.

Terveyskeskuksen yleislääkäri ei useinkaan ole paras asiantuntija toteamaan yksilöllistä apuväline- tai toimintatarvetta. Jollei muuta hoitokontaktia ole, suositus voidaan pyytää myös häneltä.

Suosituksessa tulee olla suosittelijan allekirjoitus, yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite), ammattinimike ja organisaation nimi. Suosittelijoihin voidaan tarvittaessa olla yhteydessä lisätietojen kysymiseksi.
Jos suositus lähetetään sähköisenä, sen tulee olla pdf-muodossa tai kuvatiedosto.

Voiko henkilökohtainen avustaja toimia suosittelijana?

Ei voi. Hakija on henkilökohtaisen avustajan työnantaja, joten häntä ei voi pitää riippumattomana suosittelijana. Henkilökohtaisella avustajalla ei myöskään yleensä ole koulutuksen tuomaa ammatillista pätevyyttä arvioida hakijan tilannetta.

Miksi tarvitsette lääkärinlausunnon toimintarajoitteesta?

Tukilinjan tuen saajat ovat henkilöitä, joilla on sairauden tai vamman aiheuttama pitkäaikainen toimintakyvyn rajoite. Lääkärin lausunnon avulla pyrimme varmistamaan, että hakija on tällainen henkilö. Lääkäriin ei pääsääntöisesti Tukilinjan hakemusta varten tarvitse mennä, vaan tuorein lääkärinlausunto, sairaskertomus tai kuntoutusseloste riittää, mikäli henkilön toimintakyvyssä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Toivomme, että lääkärinlausunto ei olisi vuotta vanhempi, ellei hakijalla ole sellainen sairaus tai vamma, jossa toimintakyvyssä ei tapahdu merkittäviä muutoksia.

Lisäselvityspyyntö

Miksi sain lisäselvityspyynnön, jossa minua pyydetään hakemaan tietokonetta opiskelun apuvälineeksi ensin Kelan kautta.

Tukilinja ei myönnä tukea sellaiseen toimintaan tai välineisiin, jotka työnantaja, vakuutuslaitos tai julkisen sektorin toimija (esim. oppilaitos, Kela, sairaanhoitopiiri, vammaispalvelut) on lain mukaan velvollinen hakijalle kustantamaan. Tämän vuoksi mahdollisuus saada palvelu tai väline ensisijaisen tahon kautta tulee selvittää ensin. Mikäli Kelan päätös on kielteinen tai vain osittainen, voidaan apurahaa hakea Tukilinjalta.

Tukipäätösten tekeminen

Kuinka kauan hakemuksen käsittely kestää?

Hakemukset käsitellään 3 kuukauden sisällä niiden saapumisesta, mikäli niissä on kaikki tarvittavat tiedot päätöksen tekemiseksi. Mikäli hakemuksen käsittelyä varten tarvitaan lisätietoja tai liitteitä, hakemuksen käsittely voi kestää kauemmin.

Kuinka usein Tukilinjafoorumi kokoontuu?

Tukilinjan apurahoista päättävä kokous järjestetään noin kerran kuukaudessa eli vähintään 12 kertaa vuodessa. Kokouspäivämääriä ei ilmoiteta hakijoille, vaan myönteisistä päätöksistä toimitetaan tuensaajille tieto postitse kokouksen jälkeen. Toivomme hakijoilta kärsivällisyyttä odottaa päätöstä.

Myönnetyn tuen vastaanotto

Miksi ette maksa rahaa tililleni?

Tukilinjan yksityishenkilöille myöntämä tuki pyritään pääsääntöisesti toimittamaan joko välineenä tai laskutuslupana. Pyrimme välttämään suoran rahallisen tuen maksamista tilille, koska haluamme varmistaa, että tuki käytetään haettuun kohteeseen. Jos tukisumma jostakin perustellusta syystä maksetaan tilille, on sen käytöstä toimitettava Tukilinjan tukitoimintaan maksutosite välittömästi, kun tuki on käytetty.

Sain laskutusluvan päätökseni mukana, mikä se on ja miten toimin?

Laskutuslupa on tiettyyn hankintapaikkaan osoitettu maksuväline. Siihen on merkitty käyttäjän nimi, syntymäaika, hankinnan/hankintojen maksimisumma sekä tieto siitä, mitä laskutusluvalla on tarkoitus hankkia. Laskutusluvalla ei voi maksaa muuta kuin niitä tuotteita tai palveluita, jotka siihen on kirjattu.

Laskutuslupaa käytetään siten, että tuen saaja antaa sen hankintaa tehdessään myyjälle/palveluntarjoajalle. Sen jälkeen hän voi tehdä laskutusluvassa mainitut hankinnat. Laskutuslupa on maksuväline, joka jää liikkeelle. Liike laskuttaa Tukilinjaa tehdystä hankinnasta. Jos tuen saaja haluaa ostaa maksimisummaa arvokkaamman tuotteen, hän maksaa laskutusluvan ylittävän summan itse.

Kuinka kauan laskutuslupa on voimassa?

Laskutuslupa on pääsääntöisesti voimassa 12 kuukautta luvan päivämäärästä alkaen. Tämä koskee 1.4.2018 jälkeen tehtyjä laskutuslupia. Kun laskutuslupa on myönnetty monivuotiseen toimintaan, voi sen voimassaoloaika olla pidempi.

Haastattelupyyntö Tukilinja-lehdestä

Olen saanut Tukilinjan apurahan, ja Tukilinjan freetoimittaja otti minuun yhteyttä pyytäen haastattelua lehtijuttua varten. Mitä tietoja hänelle on minusta annettu?

Kun lehteen valitaan mahdollisia haastateltavia tuen saajia, he ovat kaikki sellaisia, joiden nimi ja tukipäätös on jo julkaistu lehdessä. Toimittajalle annetaan mahdollista lehtiartikkelia varten taustatiedoksi vain lehdessä julkaistu tukipäätösteksti ja yhteystiedot. Jos haastattelu toteutuu, haastateltava itse päättää, mitä haluaa saamastaan tuesta kertoa. Hänellä on oikeus tarkistaa lehteen menevä teksti ja saada siihen haluamansa asiakorjaukset. Tukilinjan lehtiartikkeleissa tavoitteena on luoda hyvässä yhteisymmärryksessä juttu, johon kaikki osapuolet voivat olla tyytyväisiä.

Myönnetyn välineen huolto

Tietokone, jonka sain Tukilinjan kautta, meni rikki. Mitä teen?

Tietokone on tuen saajan omaisuutta sen jälkeen, kun hän on vastaanottanut sen. Kun tietokone on postitettu tukitoimena suoraan kotiin, sen mukana on postitettu myös tuki- ja takuupalveluiden yhteystiedot. Takuuaikana tuen saaja voi hoitaa takuun kattamat korjaustarpeet takuuhuollon avulla.
Jos tuen saaja ei ole säilyttänyt tietokoneen papereita, hän voi ottaa yhteyttä Tukilinjan tukitoimintaan ja selvittää, mistä ja milloin laite on hankittu. Mikäli laite on Tukilinjan lähettämä, meiltä löytyvät sen takuuhuollon yhteystiedot.
Jos tietokoneeseen tullut vika on käyttäjän itse aiheuttama, ei laitteen takuu sitä kuitenkaan korvaa. Silloin voi kysyä korvausmahdollisuutta oman kotivakuutuksen kautta.

Toimintavälineen palauttaminen

Voiko myöntämänne toimintavälineen palauttaa Tukilinjaan, kun sille ei ole enää tarvetta.

Tukilinjan myöntämät välineet ovat tuen saajan omaisuutta. Jos toimintavälinettä ei enää tarvita, sille kannattaa etsiä uusi käyttäjä lahjoittamalla se esimerkiksi paikalliselle vammais- tai potilasyhdistykselle. Tukikoordinaattori voi tarvittaessa neuvoa välineen jatkosijoittamisessa.

Uudelleen hakeminen

Sain kielteisen päätöksen, voinko valittaa päätöksestä?

Tukilinja ei ole viranomainen vaan yksityinen toimija, joten virallista valitustietä ei ole.
Tukilinjafoorumi ei perustele kielteisiä päätöksiä, mutta päätökset nojaavat aina tuen myöntämisen periaatteisiin. Niiden mukaan tuki ohjataan ensisijaisesti vähävaraisille, syrjäytymisuhan alaisille henkilöille. Toisena keskeisenä kriteerinä on opiskelun ja työllistymisen tukeminen.

Usein kielteiseen päätökseen on syynä se, että hakija ei ole vähävarainen suhteessa muihin hakijoihin. Haettu tuen kohde voi myös olla sellainen, jota Tukilinja ei tue (esimerkiksi yksityishenkilöiden lomamatkat tai apuvälineet, jotka jokin julkinen taho on velvollinen hakijalle kustantamaan).

Mikäli olette saanut kielteisen tukipäätöksen, ei samaa tukea kannata hakea uudelleen samoin perustein.

Miksi sain pienemmän apurahan / vain osan hakemastani tuesta?

Tukilinjafoorumi ei valitettavasti perustele yksittäisiä apurahapäätöksiä eikä niihin voi hakea muutosta. Tukivaramme ovat rajalliset ja hakijoiden määrä on suuri. Tästä linkistä voitte tutustua tukitoimintamme painopisteisiin, joiden mukaisesti tukipäätökset tehdään.

Sain juuri apurahan, milloin voin hakea seuraavan kerran?

Tukilinjan apurahaa voi hakea, kun edellisestä myönteisestä päätöksestä on kulunut neljä vuotta.

Poikkeuksen tästä muodostavat ammattitutkintostipendi ja yhteistyöapurahat. Niiden saaminen ei estä hakemasta Tukilinjalta tänä aikana apurahaa muuhun tarkoitukseen.