Tuemme omaa aktiivisuutta

Tukilinjan tavoitteena on tukea toimintarajoitteisten ihmisten koulutusta, ammatillista kuntoutumista sekä sijoittumista työelämään tai muuhun aktiiviseen ja yhteiskunnallisesti rakentavaan toimintaan.

Ensisijaisesti tuki on tarkoitettu vähävaraisille tai vammasta aiheutuvien kulujen vuoksi syrjäytymisuhan alaisille, Suomessa asuville yksityishenkilöille.

Apurahoja voidaan myöntää myös yhteisöille, joiden kautta tuki kanavoituu suoraan toimintarajoitteisille yksityishenkilöille.

Tukilinja myöntää apurahoja ja palkintoja myös toimintarajoitteisten ihmisten tasa-arvoa edistävälle toiminnalle. Tällaista tukea myönnetään sekä itsenäisesti että yhteistyössä muiden vammaisalan toimijoiden kanssa.

Tuen myöntämisessä noudatetaan seuraavaa tärkeysjärjestystä:
1. Tuki ohjataan ensisijaisesti työelämään suuntaaville yksityishenkilöille.
2. Tuella edistetään niiden lasten ja nuorten oppimisvalmiuksia, joiden koulutyötä toimintarajoite haittaa.
3. Apurahoilla voidaan tukea myös harrastustoimintaa ja aktiivista elämää.

Tukilinja ei myönnä tukea hakijan yleisiin elinkustannuksiin, sairauden hoitokuluihin eikä sellaiseen toimintaan tai välineisiin, jotka työnantaja, vakuutuslaitos tai julkisen sektorin toimija (esim. oppilaitos, Kela, sairaanhoitopiiri) on lain mukaan velvollinen hakijalle kustantamaan. Tukea ei pääsääntöisesti myönnetä takautuvasti. Sitä ei myönnetä myöskään laaja-alaiseen, rahoituspohjaltaan vakiintuneeseen toimintaan eikä palkkakuluihin.