Apurahojen saajat

HUHTIKUU 2021

Hiiden alueen Klubitalot, Lohja

Kannettava tietokone ja monitoimilaite mielenterveyskuntoutujien klubitalolle, jossa on yli 200 jäsentä. Jäsenet käyttävät laitteita mm. viranomaisten kanssa asiointiin. Klubitalolla he voivat skannata ja tulostaa asiakirjoja. Tietokoneen ja muiden laitteiden käyttö on maksutonta ja tarjolla on myös ohjaajien tuki ja neuvonta.

Koski V., Jyväskylä

Apuraha omakustanteisten opintojen opintomaksuun henkilölle, jolla on monia toimintakyvyn rajoitteita. Hän on hakeutumassa uudelle ammattialalle.

P.A., Kuopio

Kannettava tietokone tulevien opintojen apuvälineeksi henkilölle, jolla on tarkkaavuuden rajoitteita.

S.L., Lahti

Kannettava tietokone 22-vuotiaalle kuntoutujalle, joka opiskelee ammattiin.

Mielenvireys ry, Oulu

Apuraha tietoteknisiin laitteisiin yhdistykselle, joka aktivoi ja tukee ikääntyneitä, itsenäisesti asuvia mielenterveyskuntoutujia. Yhdistys ylläpitää matalan kynnyksen kohtaamispaikkaa Oulun keskustassa. Laitteet ovat siellä jäsenistön vapaassa käytössä mm. asiointiin ja yhteydenpitoon.

Behm R., Tampere

Apuraha pianonsoitto- ja teatteriharrastuksen maksuihin 23-vuotiaalle opiskelijalle, jolla on tarkkaavuuden ja vuorovaikutuksen rajoitteita.

Kivinen R., Helsinki

Kannettava tietokone kuntoutujalle yhteydenpidon ja asioinnin välineeksi.

B.T., Liperi

Kannettava tietokone kotona tapahtuvan opiskelun välineeksi 16-vuotiaalle koululaiselle, jolla on tarkkaavuuden rajoitteita.

Kaskela R., Vantaa

Kannettava tietokone opiskelun välineeksi ammattiopiston opiskelijalle, jolla on monia toimintakyvyn rajoitteita.

I.T., Vantaa

Käsityökurssin osallistumismaksu, käsityötarvikkeita ja ompelukone kuntoutujalle, joka harrastaa käsitöitä ja valokuvausta. Hän saa käsitöiden tekemisestä lisätuloa.

Juuti J., Vaasa

Sähkökitara kuntoutujalle pitkäaikaisen musiikkiharrastuksen välineeksi.

Hiljanen K., Jyväskylä

Kannettava tietokone kuntoutujalle ammattiopiskelun välineeksi.

S.M., Kuopio

Apuraha ratsastustunteihin kuntoutujalle, joka on palaamassa vanhan harrastuksensa pariin.

V.R., Jyväskylä

Apuraha musiikkiharrastukseen 25-vuotiaalle kuntoutujalle, jolle musiikin tekeminen tarjoaa onnistumisen kokemuksia.

S.H., Jyväskylä

Järjestelmäkamera valokuvausalan töiden tekoon 25-vuotiaalle kevytyrittäjälle, jolle on vuorovaikutuksen haasteita.

Sirviö J., Seinäjoki

Apuraha kuntoutujalle autoharrastukseen. Harrastus tukee hänen kuntoutumistaan.

O.J., Ylivieska

Pelistriimausharrastuksessa tarvittavia välineitä 21-vuotiaalle nuorelle, joka käyttää pyörätuolia.

Ikonen J., Kuopio

Kannettava tietokone kuntoutujalle tietoteknisten taitojen kehittämisen, opiskelun ja asioinnin välineeksi.

Laurila R., Helsinki

Apuraha pienyrityksen markkinointikuluihin pyörätuolia käyttävälle yrittäjälle.

L.J., Järvenpää

Kannettava tietokone kuntoutujalle yhteydenpidon ja pienimuotoisen työnteon välineeksi.

V.J., Hämeenlinna

Apuraha ammattitutkinnon koulutusmaksuun kuntoutujalle, jolla on monia toimintakyvyn rajoitteita. Hän kouluttautuu uudelle alalle voidakseen pysyä työelämässä.

S.K., Kittilä

Kannettava tietokone ja potkukelkka kuntoutujalle itsenäistä asiointia mahdollistamaan.

Viljanen R., Helsinki

Kannettava tietokone ja kamera kuntoutujalle, joka harrastaa kuvataiteita. Hän tarvitsee tietokonetta etäyhteyksin toteutettavan kuntoutuksen välineeksi.

Piiroinen M., Pohjois-Karjala

Kannettava tietokone yhteydenpidon ja asioinnin välineeksi henkilölle, jolla on monia toimintakyvyn rajoitteita.

Hyvinkään Sankarit/ Me Itse ry

Apuraha tietoteknisiin laitteisiin kehitysvammaisten henkilöiden paikallisryhmälle, jonka tavoitteena on muun muassa kehittää jäsenten digitaitoja.

Laitinen A., Savonlinna

Apuraha musiikkivälineistöön kuntoutujalle, jolle musiikki on tärkeä harrastus. Hän on julkaissut oman levyn.

K.T., Lohja

Polkupyörä liikunnan mahdollistamiseen kuntoutujalle.

H.M., Rovaniemi

Kannettava tietokone äänikirjojen kuuntelun ja opiskelun välineeksi 12-vuotiaalle koululaiselle, jolla on tarkkaavuuden rajoitteita.

Hevelin J., Turku

Kamera 24-vuotiaalle kuntoutujalle videoharrastuksen välineeksi.

Passi-Vaittinen S., Oulu

Kannettava tietokone ja tulostin asioinnin välineeksi pyörätuolilla liikkuvalle henkilölle.

M.N., Helsinki

Kannettava tietokone opiskelun välineeksi kuntoutujalle, joka opiskelee ammattikorkeakoulussa.

Y.N., Nurmijärvi

Tablettitietokone ja kuulokkeet kuntoutujalle etäyhteyksin toteutettavan sairauden hoidon, yhteydenpidon ja asioinnin välineeksi.

Repo J., Kuopio

Järjestelmäkamera kuntoutujalle valokuvausharrastuksen välineeksi.

Lukander N., Raisio

Apuraha ajokorttiin kuntoutujalle, joka on aloittanut ammattiopinnot.

R.S., Kuopio

Kannettava tietokone kuntoutujalle asioinnin, yhteydenpidon ja taideharrastuksen välineeksi.

H.J., Tuusula

Älypuhelin ja kuulokkeet kuntoutujalle nettiasioinnin, videopuhelujen ja kuntouttavan vapaa-ajan harrastuksen välineeksi.

Ylitalo M., Pori

Kannettava tietokone kuntoutujalle, joka harrastaa musiikin tekemistä.

K.A., Espoo

Tietokone opiskelun, yhteydenpidon ja pelistriimausharrastuksen välineeksi ammattiopiskelijalle, jolla on monia toimintakyvyn rajoitteita.

V.S., Tampere

Kannettava tietokone ja järjestelmäkamera ammattiopiskelijalle, jolla on monia toimintakyvyn rajoitteita.

Kiviahde E., Kirkkonummi

Kannettava tietokone kuntoutujalle opiskelun, työnhaun ja blogiharrastuksen välineeksi.

V.E., Joensuu

Tietokone näkövammaiselle henkilölle asioinnin ja yhdistystoiminnan välineeksi. Kunnan vammaispalvelu ei osallistu hankintaan.

Jylkkä J., Helsinki

Kannettava tietokone kuntoutujalle, joka on palaamassa koulutustaan vastaavan työhön työkokeilun kautta. Hän tarvitsee tietokonetta myös vapaa-ajan harrastustoimintaan.

Uusitalo E., Varsinais-Suomi

Osa-apuraha auton hankintaan työssäkäynnin mahdollistamiseksi henkilölle, jolla on liikkumisen haasteita.

S.H., Tampere

Kannettava tietokone ja monitoimilaite kuntoutujalle etäyhteyksin toteutettavaan sairauden hoitoon ja opiskeluun.

M.J., Iisalmi

Älypuhelin kuntoutujalle verkkoasioinnin välineeksi.

Korhonen M., Keski-Suomi

Apuraha uuden omakustannekirjan markkinointivideon kuluihin henkilölle, joka liikkuu pyörätuolilla. Hän tekee vaikuttamistyötä kirjailijana ja luennoitsijana.

Soukka M., Vantaa

Järjestelmäkamera kuntouttavan luontokuvausharrastuksen välineeksi henkilölle, jolla on monia toimintakyvyn rajoitteita.

S.K., Helsinki

Kannettava tietokone kuntoutujalle, joka jatkaa yliopisto-opintojaan.

L.H., Järvenpää

Kannettava tietokone ammattiopintojen loppuun saattamiseen ja työnhakuun opiskelijalle, jolla on monia toimintakyvyn rajoitteita.

Viisiokuntien Mielenterveysyhdistys ry

Osa-apuraha Lappiin suuntautuvaan jäsenmatkaan. Apuraha on tarkoitettu jäsenten omavastuuosuuksien pienentämiseen.

S.E., Iisalmi

Askartelutarvikkeita kuntoutujalle, joka harrastaa askartelua yhdessä 7-vuotiaan tyttärensä kanssa.

Kukkonen P., Espoo

Tablettitietokone, tulostin ja kuulokkeet kuntouttavan harjoittelun, yhteydenpidon ja asioinnin välineeksi henkilölle, jolla on monia toimintakyvyn rajoitteita.

Haapaniemi S., Akaa

Kannettava tietokone kuntoutujalle, ammattiopiskelun välineeksi.

H.M., Iisalmi

Apurahan tietokoneen ja web-kameran hankintaan kuntoutujalle, joka tarvitsee niitä asioinnin ja yhteydenpidon apuvälineeksi.

H.M., Kuopio

Kitara 20-vuotiaalle kuntoutujalle musiikkiharrastuksen välineeksi.

L.M., Äänekoski

Kannettava tietokone ja monitoimilaite kuntoutujalle yhteydenpidon ja asioinnin välineeksi.

Väinölä S., Rauma

Osa-apuraha omakustanteisiin opintoihin 25-vuotiaalle kuntoutujalle, joka on valmistunut ammattiin.

TOUKOKUU 2021

Puhakka I., Jyväskylä

Järjestelmäkamera 19-vuotiaalle kuntoutujalle, joka opiskelee media-alaa ammattioppilaitoksessa.

L.I., Helsinki

Tietokone ja monitoimilaite kuntoutujalle, jolla on media-alan koulutus, ja joka aikoo jatkaa opintojaan alalla.

Janhonen H., Jyväskylä

Osa-apuraha kannettavan tietokoneen hankintaan näkövammaiselle kuntoutujalle, jolle tietokone on harrastamisen ja asioinnin apuväline. Kunnan vammaispalvelut maksavat puolet koneen hankintahinnasta.

S.I., Helsinki

Kannettava tietokone lopputyön valmisteluun ja työllistymisen tueksi yliopisto-opiskelijalle, jolla on tarkkaavuuden ja vuorovaikutuksen rajoitteita.

E.H., Kerava

Kannettava tietokone opiskelun välineeksi 22-vuotiaalle ammattiopiskelijalle, jolla on toimintakyvyn rajoitteita.

Hedman A., Vantaa

Kannettava tietokone asioinnin välineeksi henkilölle, jonka on toimintakyvyn rajoitteen vuoksi vaikea liikkua kodin ulkopuolella.

T.A., Oulu

Tablettitietokone 10-vuotiaalle koululaiselle, jolla on kielellinen erityisvaikeus.

K.S., Kainuu

Kannettava tietokone kuntoutujalle etäasioinnin välineeksi.

A.M., Tuusula

Kannettava tietokone kuntoutujalle asioinnin ja arjen hallinnan välineeksi.

K.S., Seinäjoki

Tietokone pyörätuolilla liikkuvalle henkilölle, jolla on käsien käytön rajoitteita. Kunnan vammaispalvelut eivät tue hankintaa.

U.D., Jyväskylä

Apuraha paini- ja jalkapalloharrastusten osallistumismaksuihin ja jalkapallovarusteisiin 8-vuotiaalle koululaiselle, jolla on tarkkaavuuden rajoitteita.

P.V., Joensuu

Apuraha kotikuntoiluvälineeseen kuntoutujalle, jonka sairaus rajoittaa kodin ulkopuolella liikkumista.

Yli-Kerttula V., Tampere

Kannettava tietokone musiikin tekemiseen 21-vuotiaalle kuntoutujalle, joka pystyy sen avulla tuomaan musiikkiosaamistaan esiin omalla nettisivustolla.

Poutvaara T., Helsinki

Järjestelmäkamera kuntoutujalle pitkäaikaisen, kuntouttavan harrastustoiminnan välineeksi.

K.M., Kuopio

Kannettava tietokone itsenäisen asioinnin ja opiskelun välineeksi henkilölle, jolla on monia toimintakyvyn rajoitteita.

R.T., Kemi

Tablettitietokone asioinnin välineeksi henkilölle, jolla on toimintakyvyn rajoitteita.

Myllymäki I., Pori

Kannettava tietokone opintojen tueksi 20-vuotiaalle kuntoutujalle, joka opiskelee ammattiin.

A.A., Kuopio

Tablettitietokone opiskelun välineeksi liikuntarajoitteiselle, 18-vuotiaalle valmentavan koulutuksen opiskelijalle.

S.P., Helsinki

Osa-apuraha 25-vuotiaalle opiskelijalle opinnoissa ja työssä tarvittavan pyörätuolin hankkimista varten. Kela, sairaanhoitopiiri ja kunnan vammaispalvelu eivät tue hankintaa.

H.P., Jyväskylä

Kannettava tietokone kuntoutujalle etäyhteyksin toteutettavan kurssitoiminnan ja asioinnin välineeksi.

P.S., Oulu

Kannettava tietokone ja apuraha kuntosaliharrastukseen ammattiopiskelijalle, jolla on monia toimintakyvyn rajoitteita.

Salonen M., Turku

Kannettava tietokone pienimuotoisen yritystoiminnan välineeksi viittomakieliselle, kuurolle henkilölle.

S.U., Kokkola

Kannettava tietokone asioinnin ja virikkeellisen vapaa-ajan välineeksi kuntoutujalle, joka käyttää pyörätuolia.

Takala O., Seinäjoki

Tietokone yhteydenpidon ja asioinnin välineeksi henkilölle, jolla on monia toimintakyvyn rajoitteita.

Välimäki P., Kaarina

Tietokone ja kuulokkeet tiedonhaun ja kieliopintojen välineeksi henkilölle, jolla on oppimisen rajoitteita.

Kaikkonen J., Vaasa

Kannettava tietokone kuntoutujalle asioinnin mahdollistamiseen.

N.K., Joensuu

Kannettava tietokone näkövammaiselle henkilölle asioinnin ja tiedonsaannin välineeksi. Kunnan vammaispalvelu ei tue hankintaa.

K.I., Pori

Kannettava tietokone ja hiiri opiskelun apuvälineeksi kuntoutujalle, joka kouluttautuu uudelle alalle.

S.K., Oulu

Tietokone asioinnin ja yhteydenpidon välineeksi kuntoutujalle, jolla on haasteita toimintakyvyssä.

K.A., Joensuu

Kannettava tietokone kuntoutujalle, joka harrastaa kuvataiteita. Tietokone helpottaa näyttelyihin osallistumista.

Shnoro V., Kajaani

Tietokone 23-vuotiaalle henkilölle, jolla on vuorovaikutuksen rajoitteita. Hän tarvitsee tietokonetta videoharrastuksen välineeksi.

P.K., Kuopio

Kannettava tietokone vertaistukitoiminnan ja asioinnin välineeksi henkilölle, jolla on vuorovaikutuksen ja tarkkaavuuden rajoitteita.

P.A., Tampere

Kannettava tietokone kuntoutujalle yhteydenpitoon, asiointiin ja ammattitaidon ylläpitämiseen.

L.K., Pori

Kannettava tietokone asioiden hoitamiseen henkilölle, jolla on haasteita toimintakyvyssä.

K.M., Hamina

Sähkökitara musiikin tekemisen välineeksi 25-vuotiaalle henkilölle, jolla on vuorovaikutuksen ja tarkkaavuuden rajoitteita.

Salo J., Oulu

Kannettava tietokone kuntoutujalle taideharrastuksen ja asioinnin välineeksi.

A.T., Turku

Kannettava tietokone 22-vuotiaalle kuulovammaiselle kuntoutujalle asioinnin ja yhteydenpidon välineeksi. Kunnan vammaispalvelut eivät tue hankintaa.

O.M., Helsinki

Apuraha soittotunteihin kuntoutujalle, joka harrastaa huilun soittoa.

Linnala J., Kuopio

Apuraha rumpujen hankintaan kuntoutujalle, joka on ammattitasoinen muusikko.

S.K., Tampere

Ompelukone ja saumuri kuntoutujalle, joka opiskelee tekstiilialan ammattiin.

Tuikka J., Keski-Suomi

Osa-apuraha sähköavusteisen polkupyörän hankintaan henkilölle, jolla on oppimisen rajoitteita. Hän asuu kaukana palveluista ja tarvitsee pyörää asiointiin ja vapaaehtoistyöhön.

L.M., Jyväskylä

Apuraha ratsastustunteihin kuntoutujalle, jolle ratsastus on toimintakykyä edistävä harrastus.

H.H., Tampere

Kannettava tietokone ja apuraha avoimen yliopiston opintomaksuun kuntoutujalle. Hän tarvitsee tietokonetta opiskeluun ja vapaaehtoistyöhön.

K.S., Nurmijärvi

Kannettava tietokone 23-vuotiaalle henkilölle kuntoutuksen ja työnhaun välineeksi.

R.R., Kotka

Kannettava tietokone kuntoutujalle asioinnin välineeksi.

Sihvola M., Jyväskylä

Kannettava tietokone, monitoimilaite ja polkupyörä kuntoutujalle, jonka tavoitteena on palata työelämään. Tietokone mahdollistaa työnhaun ja polkupyörä työssä käymisen.

H.H., Tampere

Kannettava tietokone kuntoutujalle asioinnin ja etäyhteyksin toteutettavan kuntoutuksen välineeksi.

R.A., Helsinki

Kannettava tietokone kuntoutujalle harrastustoiminnan, yhteydenpidon ja asioinnin välineeksi.

S.E., Vaasa

Bassokitara kuntoutujalle musiikkiharrastuksen välineeksi. Hänen tavoitteenaan on toimia musiikin vertaisohjaajana.

Veijola M., Kotka

Kannettava tietokone kuntoutujalle asiointiin ja yhteydenpitoon.

R.N., Helsinki

Kannettava tietokone 19-vuotiaalle kuntoutujalle media-alan opintoihin.

J.T., Raisio

Kannettava tietokone 22-vuotiaalle opiskelijalle, jolla on useita haasteita toimintakyvyssä.

M.M., Pori

Piano musiikkiharrastuksen välineeksi 20-vuotiaalle kuntoutujalle.

H.A., Turku

Kannettava tietokone opiskelun välineeksi kuntoutujalle, joka opiskelee yliopistossa.

Särkiniemi A., Päijät-Häme

Kannettava tietokone ja kamera opiskelun välineeksi ammattitutkinto-opiskelijalle, jolla on toimintakyvyn rajoitteita.

N.S., Turku

Kannettava tietokone harrastamisen välineeksi henkilölle, jolla on kuulemisen haasteita.

Kyllästinen P., Pirkanmaa

Kannettava tietokone asioinnin välineeksi kuntoutujalle, joka asuu kaukana palveluista.

J.J., Kitee

Kannettava tietokone kuntoutujalle valokuvaus- ja kuvankäsittelyharrastuksen välineeksi.

S.J., Lohja

Järjestelmäkamera kuntoutujalle, joka harrastaa valokuvausta.

Y.J., Tornio

Kannettava tietokone kuntoutujalle etälukio-opintojen ja asioinnin välineeksi.

Alakopsa S., Pohjois-Pohjanmaa

Kannettava tietokone asioinnin välineeksi näkövammaiselle kuntoutujalle. Kunnan vammaispalvelu ei tue hankintaa.

Rautio K., Turku

Kannettava tietokone yhteydenpidon, asioinnin ja tiedonsaannin välineeksi näkövammaiselle henkilölle, jolla on monia toimintakyvyn rajoitteita. Kunnan vammaispalvelut eivät tue hankintaa.

Brander P., Pori

Kannettava tietokone yhteydenpidon ja asioinnin välineeksi henkilölle, jolla on monia toimintakyvyn rajoitteita. Hän tarvitsee tietokonetta kuvakommunikaation tueksi.

Vals I., Kerava

Kannettava tietokone kuntoutujalle, joka on aloittamassa kokemusasiantuntijan koulutuksen.

Leppävirran MT-TUKi ry

Kannettava tietokone ja tulostin mielenterveysyhdistykselle, jonka tarkoituksena on käynnistää toimitilassaan uusi diginurkka-palvelu. Jäsenet voivat siellä hoitaa viranomaisasiointejaan.

Airola S., Lappeenranta

Kannettava tietokone opinnäytetyön tekemiseen kuntotutujalle, joka opiskelee ammattikorkeakoulussa.

B.H., Kuopio

Ompelukone ja saumuri kuntoutujalle käsityöharrastuksen välineiksi.

S.T., Espoo

Kannettava tietokone 19-vuotiaalle nuorelle, jolla on oppimisen rajoitteita. Hän tarvitsee tietokonetta radio-ohjelmien suunnitteluun, joita tekee työpajatoiminnassa, sekä vapaa-ajan harrastamiseen.

L.S., Helsinki

Tablettitietokone kuntoutujalle yhteydenpidon ja asioinnin välineeksi.

Myllynen L., Helsinki

Tablettitietokone ja suojakuori asioinnin välineeksi henkilölle, jolla on käsien käytön ja kommunikaation rajoitteita. Kunnan vammaispalvelu ei tue hankintaa.

H.J., Kuopio

Tietokone 25-vuotiaalle kuntoutujalle harrastustoiminnan, yhteydenpidon, asioinnin ja opiskelun välineeksi.

Saartila M, Ylöjärvi

Tietokone yhteydenpidon ja asioinnin välineeksi henkilölle, jolla on oppimisen rajoitteita.

P.S., Iisalmi

Apuraha kuntoutujalle kuvatadekurssin maksuun.

M.M., Turku

Kosketinsoitin ja musiikkitarvikkeita 22-vuotiaalle musiikin ammattiopiskelijalle, jolla on toimintakyvyn rajoitteita.

Mustajärvi A-M., Oulu

Digitaalipiano kuntoutujalle, jolle musiikki on kuntouttava ja pitkäaikainen harrastus.

Vuorinen J., Loimaa

Kannettava tietokone yhteydenpitoon ja asiointiin henkilölle, jolla on oppimisen rajoitteita.

Lindeman S., Raisio

Ompelukone ja saumuri kuntouttavan käsityöharrastuksen välineeksi kuntoutujalle, jolla on oppimisen ja tarkkaavuuden rajoitteita.

A.M., Pohjois-Savo

Kannettava tietokone 18-vuotiaalle kuntoutujalle opiskelun ja harrastustoiminnan välineeksi.

M.A., Seinäjoki

Kannettava tietokone asioinnin, opiskelun ja vapaaehtoistyön välineeksi henkilölle, jolla on monia toimintakyvyn rajoitteita.

Ohenoja A., Oulu

Kannettava tietokone kuntoutujalle etäyhteyksin toteutettavan ohjatun liikunnan välineeksi.

H.E., Helsinki

Polkupyörä kuntoutujalle toimintakykyä ylläpitävän liikuntaharrastuksen välineeksi.

Haanperä B., Kouvola

Tietokone kuntoutujalle ammattikorkeakoulussa opiskelun välineeksi.

K.J., Etelä-Karjala

Järjestelmäkamera harrastustoiminnan välineeksi 19-vuotiaalle kuntoutujalle.

O.V., Jyväskylä

Osa-apuraha työmatkojen kulkemiseen tarvittavan skootterin hankintaan henkilölle, joka on palaamassa työelämään.

H.R., Joensuu

Taide- ja askartelutarvikkeita kuntoutujalle luovan harrastamisen välineeksi.

S.S., Kuopio

Tietokone opiskeluvälineeksi media-alan ammattiopiskelijalle, jolla on vuorovaikutuksen rajoitteita.

Minks K., Turku

Osa-apuraha sähköavusteisen polkupyörän hankintaan kuntoutujalle, jolla on monia toimintakyvyn rajoitteita. Hän tarvitsee pyörää työ- ja kuntoutusmatkoihin.

N.V., Seinäjoki

Kannettava tietokone 24-vuotiaalle kuntoutujalle, joka hankkii lisätuloa pienyrittäjänä.

T.J-P, Kangasala

Osa-apuraha sähköavusteisen polkupyörän hankintaan kuntoutujalle, jolla on monia toimintakyvyn rajoitteita.

Paasonen T., Helsinki

Tietokone kuntouttavan pelaamisen välineeksi 8-vuotiaalle koululaiselle, jolla on monia toimintakyvyn rajoitteita.

H.A., Helsinki

Kannettava tietokone asioinnin ja vertaisohjaajatoiminnan välineeksi kuntoutujalle.

M.M., Kuopio

Kannettava tietokone kuntoutujalle opiskelun ja asioinnin välineeksi.

Pöntinen M., Kuopio

Osa-apuraha soitinhankintaan 19-vuotiaalle kuntoutujalle, joka opiskelee muusikoksi.

V.P., Kotka

Apuraha polkupyörän hankintaan kuntoutujalle, jolle se on tärkeä liikkumisen apuväline.

Korhola N., Etelä-Savo

Kannettava tietokone opiskelun välineeksi kuntoutujalle, jonka tavoitteena on palata työelämään.

P.S., Jämsä

Tablettitietokone kommunikaation ja lukiharjoittelun tueksi 25-vuotiaalle henkilölle, jolla on oppimisen rajoitteita.

K.P., Kainuu

Kannettava tietokone ja apuraha sosiaalipedagogiseen hevostoimintaan kuntoutujalle. Hevostoiminta ja tietokone mahdollistavat hänelle kuntouttavan harrastamisen.

J.E., Hyvinkää

Kannettava tietokone vapaaehtoistyöhön ja tiedonhakuun henkilölle, jolla on oppimisen rajoitteita.

M.R., Varsinais-Suomi

Tietokone kommunikaation tueksi ja tarjoamaan mielekästä elämänsisältöä henkilölle, jolla on oppimisen rajoitteita.

Helmejoki T., Keski-Pohjanmaa

Apuraha koulutusmaksuun henkilölle, joka on palaamassa sairauden jälkeen työelämään ja perustaa tätä varten oman yrityksen.

Kosunen K., Pohjois-Savo

Kannettava tietokone kuntoutujalle, joka on palkkatukityön jälkeen suuntamassa opintoihin.