Apurahat

Tukilinja tukee apurahoillaan toimintarajoitteisten ihmisten aktiivista elämää ja tasa-arvoa. Apurahoja jaetaan sekä yksityishenkilöille että yhteisöille. Tulosta lyhyt esite apurahan hakijalle tästä.

Tavoitteena on tukea koulutusta, opiskelua, ammatillista kuntoutumista sekä sijoittumista työelämään tai muuhun yhteiskunnallisesti rakentavaan toimintaan. Myös harrastustoiminta ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen kuuluvat tuen piiriin.

Tukilinjan henkilökohtaisia apurahoja voivat hakea sekä fyysisesti että psyykkisesti toimintarajoitteiset henkilöt. Liikunta- tai aistivamman ohella rajoitteen voi aiheuttaa pitkäaikaissairaus, mielenterveysongelma tai neurologinen poikkeavuus. Olennaista ei meille ole diagnoosin nimi vaan se, että se rajoittaa toimintakykyä. Päihderiippuvuus ei yksin riitä toimintarajoitteeksi.

Henkilökohtaisia apurahoja voi hakea ympäri vuoden, ja niitä myönnetään kymmeniä kuukausittain. Yksityishenkilöiden apurahojen suuruutta rajoittaa lahjaverotus, joten ne ovat alle 5000 euron suuruisia. Muille kuin yksityishenkilöille myönnettävät apurahat voivat olla tätä suurempiakin. Osa niistä jaetaan yhteistyössä vammaisalan yhteisöjen tai Tukilinjan lukijoiden kanssa.

10,8

miljoonaa euroa
jaettu apurahoina
1996-2018

59 000

euroa apurahoja
kuukausittain
(2018)

706 766

euroa apurahoja
vuodessa
(2018)

Tuemme

tarpeen mukaan
vammalajista riippumatta